vở bài tập toán lớp 5 bài 62


Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 76 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Mua 2l mật ong trả 460 000 vnđ. Nếu mua 4,5l mật ong cùng loại thì phải trả thêm bao nhiêu tiền?

Đề tài

1. Tính toán

a) 654,72 + 306,5 – 541,02 =…………………….

b) 78,5 x 13,2 + 0,53 = ………….

c) 37,57 – 25,7 x 0, 1 = ………….

2. Tính toán theo hai cách

a) (22,6 + 7,4) x 30,5

b) (12,03 – 2,03) x 5,4

3. Mua 2l mật ong trả 460 000 vnđ. Nếu mua 4,5l mật ong cùng loại thì phải trả thêm bao nhiêu tiền?

4. Tính nhẩm kết quả để tìm x

a) \(8,7 \lần x = 8,7\)

b) \(4,3 \times x = 3,8 \times 4,3\)

c) \(6,9 \times x = 69\)

d) \(7,3 \times x + 2,7 \times x = 10\)

5. Tính toán theo cách thuận tiện nhất

a) 8,32 x 4 x 25

b) 2,5 x 5 x 0,2

c) 0,8 x 1,25 x 0,29

đ) 9,2 x 6,8 – 9,2 x 5,8

Trả lời

1. Tính toán

a) 654,72 + 306,5 – 541,02 = (654,72 + 306,5) – 541,02

= 961,22 – 541,02 = 420,2

b) 78,5 x 13,2 + 0,53 =  1036,2 + 0,53 = 1036,73

c) 37,57 – 25,7 x 0, 1 = 37,57 – 2,57 = 35

2. Tính toán theo hai cách

a) (22,6 + 7,4) x 30,5

Cách 1:

(22,6 + 7,4) x 30,5

= 30 x 30,5 = 915

Cách 2:

(22,6 + 7,4) x 30,5

= 22,6 x 30,5 + 7,4 x 30,5

= 689,3 + 225, 7

= 915

b) (12,03 – 2,03) x 5,4

Cách 1:

(12,03 – 2,03) x 5,4

= 10 x 5,4 = 54

Cách 2:

(12,03 – 2,03) x 5,4

= 12,03 x 5,4 – 2,03 x 5,4

= 64,926 – 10,962 = 54

3.

Giải pháp

Số tiền phải trả để mua 1 lít mật ong là:

Tham Khảo Thêm:  so sánh quá trình nguyên phân và giảm phân

460000 : 2 = 230 000 (đồng)

Số tiền phải trả cho 4,5 lít mật ong:

230000 x 4,5 = 1035000 (đồng)

Số tiền phải nộp thêm:

1035000 – 230000 = 805000 (đồng)

Đáp số: 805.000 đ

4. Tính nhẩm kết quả tìm x

Một)

\(\ma trận{{8.7 \times x = 8.7} \hfill \cr {\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 1} \hfill \cr} \ )

b)

\(\eqalign{
& 4,3 \times x = 3,8 \times 4,3 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 3.8 \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& 6,9 \times x = 69 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x{\rm{ }} = 10 \cr} \)

d)

\(\eqalign{& \matrix{{7,3 \times x + 2.7 \times x = 10} \hfill \cr {\,\,\,\,\,\,\,\,\,\ ,\ ,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,10 \times x = 10} \hfill \cr} \cr & \,\,\,\,\,\, \, \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 1 \ cr} \)

5. Tính toán theo cách thuận tiện nhất

a) 8,32 x 4 x 25 = 8,32 x 100 = 832

b) 2,5 x 5 x 0,2 = 2,5 x 1 = 2,5

c) 0,8 x 1,25 x 0,29 = 1 x 0,29 = 0,29

d) 9,2 x 6,8 – 9,2 x 5,8 = 9,2 (6,8 – 5,8) = 9,2 x 1 = 9,2

Related Posts

đề thi học kì 1 lớp 1

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2022 – 2023 (Sách mới) 63 đề thi vào lớp 1 các…

diện tích toàn phần của hình lập phương

Hình lập phương: Cách tính chu vi, diện tích toàn phần và thể tích Cũng giống như kiến ​​thức về hình hộp chữ nhật, các công thức…

cảm nghĩ về nụ cười của mẹ

Tóm tắt suy nghĩ của em về nụ cười của người mẹ lớp 7 gồm dàn ý chi tiết và 32 bài văn mẫu hay nhất được…

đề thi cuối học kì 2 lớp 6

Bạn đang xem bài viết ✅ Đề thi học kì II môn Tin học 6 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống…

bài văn kể về lễ hội lớp 3 ngắn

Tập làm văn lớp 3 tuần 25 – Kể về Lễ hội Tập làm văn lớp 3 tuần 25 – Kể về Lễ hội Chào mừng các…

phân tích đề lập dàn ý bài văn nghị luận

Soạn bài văn phân tích lập dàn ý cho một bài văn nghị luận (Ngữ Văn 11): Bài học hôm nay sẽ giúp các em cách phân…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *