Tính chu vi của hình bên, biết BCDE là hình chữ nhật có diện tích 135m^2, BC = 15 m

Với giải Bài 3 trang 75 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 3: Chu vi và diện tích một…

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 40 m, chiều rộng 30 m với lối đi hình bình hành rộng 2 m

Với giải Bài 4 trang 75 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 3: Chu vi và diện tích một…

Khu đậu xe ô tô của một cửa hàng có dạng hình chữ nhật với chiều dài 14 m

Với giải Bài 5 trang 76 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 3: Chu vi và diện tích một…

Khu đậu xe ô tô của một cửa hàng có dạng hình chữ nhật với chiều dài 14 m

Với giải Bài 5 trang 76 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 3: Chu vi và diện tích một…

 Tính diện tích của hình bên biết AB = 6cm, OB = 3cm, OG = 4cm, CD = 12cm

Với giải Bài 6 trang 76 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 3: Chu vi và diện tích một…

Chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn

Với giải sách bài tập Toán 6 Bài 3: Chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết…

Chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn

Với giải sách bài tập Toán 6 Bài 3: Chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết…

Xã hội nguyên thuỷ đã trải qua những giai đoạn phát triển nào

Với giải Câu 1 trang 15,16 SBT Lịch sử lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 5: Xã hội nguyên thủy giúp…

Khoảng (1)…….. năm TCN, con người đã phát hiện ra kim loại và dùng kim loại để chế tạo công cụ

Với giải Câu 4 trang 20 SBT Lịch sử lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 6: Sự chuyển biến và…

Con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tạo công cụ vào khoảng thời gian nào

Với giải Câu 1 trang 18,19 SBT Lịch sử lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 6: Sự chuyển biến và…