Tính giá trị của biểu thức (theo cách hợp lí nếu có thể): a) 204

Với giải Bài 1 trang 36 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Giải SBT Toán lớp 6 Bài ôn tập chương 1 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Bài ôn tập chương 1

Bài 1 trang 36 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức (theo cách hợp lí nếu có thể):

a) 204 – 72 : 12

b) 15.23 + 4.32 – 5.7

c) 35 : 32 + 23.22

d) 63.57 + 43.63

e) 21.7 + 21.2 – 11.(35 : 33)

g) 327 – 27.[(33 + 2020) : 7 – 2]

Lời giải:

a) 204 – 72 : 12

= 204 – 6 

= 198

b) 15.23 + 4.32 – 5.7

= 15.8 + 4.9 – 35

= 120 + 36 – 35 

= 120 + (36 – 35) 

= 120 + 1

= 121.

c) 35:32 + 23.22

= 35 – 2  + 23+2

= 33 + 25

= 27 + 32 

= 59.

d) 63.57 + 43.63

= 63.(57 + 43) 

= 216.100

= 21 600.

e) 21.7 + 21.2 – 11.(35 : 33)

= 147 + 42 – 11.32

= 189 – 11.9

= 189 – 99 

= 90.

g) 327 – 27.[(33 + 2020) : 7 – 2]

= 327 – 27.[(27 + 1):7 – 2]

= 327 – 27.[28:7 – 2]

= 327 – 27[4 – 2]

= 327 – 27.2

= 327 – 54 

= 273.


Với giải Bài 1 trang 36 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Giải SBT Toán lớp 6 Bài ôn tập chương 1 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Tham Khảo Thêm:  Các nhà nước thành bang ở Lưỡng Hà ra đời vào khoảng. Đầu thiên niên kỉ I TCN

Giải SBT Toán lớp 6 Bài ôn tập chương 1

Bài 1 trang 36 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức (theo cách hợp lí nếu có thể):

a) 204 – 72 : 12

b) 15.23 + 4.32 – 5.7

c) 35 : 32 + 23.22

d) 63.57 + 43.63

e) 21.7 + 21.2 – 11.(35 : 33)

g) 327 – 27.[(33 + 2020) : 7 – 2]

Lời giải:

a) 204 – 72 : 12

= 204 – 6 

= 198

b) 15.23 + 4.32 – 5.7

= 15.8 + 4.9 – 35

= 120 + 36 – 35 

= 120 + (36 – 35) 

= 120 + 1

= 121.

c) 35:32 + 23.22

= 35 – 2  + 23+2

= 33 + 25

= 27 + 32 

= 59.

d) 63.57 + 43.63

= 63.(57 + 43) 

= 216.100

= 21 600.

e) 21.7 + 21.2 – 11.(35 : 33)

= 147 + 42 – 11.32

= 189 – 11.9

= 189 – 99 

= 90.

g) 327 – 27.[(33 + 2020) : 7 – 2]

= 327 – 27.[(27 + 1):7 – 2]

= 327 – 27.[28:7 – 2]

= 327 – 27[4 – 2]

= 327 – 27.2

= 327 – 54 

= 273.Danh Mục: Truyện Cổ Tích

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *