Tính chu vi và diện tích của hình bên, biết AB = AD = 4 cm, BC = CD = 2 cm, các góc B và D đều là góc vuông

Với giải Bài 1 trang 75 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 3: Chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Bài 3: Chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn

Bài 1 trang 75 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính chu vi và diện tích của hình bên, biết AB = AD = 4 cm, BC = CD = 2 cm, các góc B và D đều là góc vuông

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 3. Chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Chu vi của hình là:

AB + BC + CD + DA = 4 + 2 + 2 + 4 = 12 (cm)

Ta chia hình trên thành hai tam giác, như sau:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 3. Chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Diện tích của hình ABCD bằng diện tích tam giác ABC cộng với diện tích tam giác ADC và bằng: 

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 3. Chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Vậy chu vi của hình trên là 12cm và diện tích của hình trên là 8 cm2.


Với giải Bài 1 trang 75 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 3: Chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Bài 3: Chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn

Bài 1 trang 75 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính chu vi và diện tích của hình bên, biết AB = AD = 4 cm, BC = CD = 2 cm, các góc B và D đều là góc vuông

Tham Khảo Thêm:  Nếu hai số nguyên a và b cùng chia hết cho số nguyên c thì a + b

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 3. Chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Chu vi của hình là:

AB + BC + CD + DA = 4 + 2 + 2 + 4 = 12 (cm)

Ta chia hình trên thành hai tam giác, như sau:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 3. Chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Diện tích của hình ABCD bằng diện tích tam giác ABC cộng với diện tích tam giác ADC và bằng: 

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 3. Chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Vậy chu vi của hình trên là 12cm và diện tích của hình trên là 8 cm2.Danh Mục: Truyện Cổ Tích

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *