Tập hợp các số tự nhiên

Với giải sách bài tập Toán 6 Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên sách Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1:

a) Biểu diễn các số tự nhiên 0; 1; 2; …; 10; 11; 12 trên tia số

b) Chọn kí kiệu “<”, “>”, “=” thích hợp cho Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Lời giải:

a) Các số tự nhiên 0; 1; 2; …; 10; 11; 12 được biểu diễn trên trục số như sau:

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

b) Ta có: 

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Khi đó,

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Khi đó, ta điền: Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Bài 10 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1:

a) Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số.

b) Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau.

c) Tìm số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có năm chữ số.

d) Tìm số tự nhiên chẵn lớn nhất có năm chữ số khác nhau.

Lời giải:

a) Ta cần tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số: Bài 10 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1(với a, b, c ∈ {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}).

Chữ số hàng trăm phải lớn nhất nên a = 9;

Chữ số hàng chục cũng phải lớn nhất nên b = 9;

Chữ số hàng đơn vị cũng phải lớn nhất nên c = 9.

Do đó số cần tìm là 999.

b) Ta cần tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau: Bài 10 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1(với a, b, c ∈ {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}).

Chữ số hàng trăm phải lớn nhất nên a = 9;

Chữ số hàng chục cũng phải lớn nhất và phải khác a nên b = 8;

Chữ số hàng đơn vị cũng phải lớn nhất và phải khác cả a và b nên c = 7.

Do đó số cần tìm là 987.

c) Ta cần tìm số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có năm chữ số: Bài 10 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1(với a, b, c, d, e ∈ {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}).

Vì số cần tìm là số tự nhiên chẵn nhỏ nhất  nên chữ số hàng đơn vị e = 0.

Chữ số hàng chục nghìn phải nhỏ nhất và khác 0 nên a = 1;

Chữ số hàng nghìn cũng phải nhỏ nhất nên b = 0;

Chữ số hàng trăm cũng phải nhỏ nhất nên c = 0;

Chữ số hàng chục cũng phải nhỏ nhất nên d = 0;

Do đó số cần tìm là 10 000.

d) Ta cần tìm số tự nhiên chẵn lớn nhất có năm chữ số khác nhau: Bài 10 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1(với a, b, c, d, e ∈ {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}).

Chữ số hàng chục nghìn phải lớn nhất trong các chữ số nên a = 9;

Chữ số hàng nghìn cũng phải lớn nhất trong các chữ số còn lại và khác a nên b = 8;

Chữ số hàng trăm cũng phải lớn nhất trong các chữ số còn lại và khác a, b nên c = 7;

Chữ số hàng chục cũng phải lớn nhất trong các chữ số còn lại và khác a, b, c nên d = 6;

Chữ số hàng đơn vị  phải là số chẵn lớn nhất trong các số còn lại và khác a, b, c, d nên e = 4.

Do đó số cần tìm là 98 764.

Bài 11 trang 8,9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Người ta sản xuất điện năng từ hai nguồn năng lượng tái tạo và không tái tạo. Điện năng từ nguồn năng lượng tái tạo là điện năng được sản xuất từ sức nước, sức gió, sinh khối (rác, chất thải, …), địa nhiệt (sức nóng của Trái Đất) và Mặt Trời. Điện năng từ nguồn năng lượng không tái tạo là nhiệt điện, được sản xuất từ các nhiên liệu tự nhiên như than, dầu, khí ga tự nhiên hay khí hidro. Bảng sau cho biết sản lượng điện năm 2017 của các nước Mỹ, Ca – na – đa (Canada), Đức, Nhật Bản từ nguồn năng lượng tái tạo (không bao gồm thủy điện) và từ nguồn thủy điện (1 GWh = 1 000 000 kWh).

Tham Khảo Thêm:  Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau
                  Sản lượng 

                            điện

 

Quốc gia

Từ nguồn năng lượng tái tạo (không bao gồm thủy điện)

(GWh)

Từ nguồn thủy điện

(GWh)

Mỹ

418 959

296 541

Ca – na – đa

45 520

396 862

Đức

197 989

19 887

Nhật Bản

98 995

79 107

a) Năm 2017, nước nào trong bốn nước nói trên có sản lượng điện từ nguồn thủy điện thấp nhất?

b) Sắp xếp các nước đó theo thứ tự tăng dần của sản lượng điện năm 2017 từ nguồn năng lượng tái tạo (không bao gồm thủy điện).

Lời giải:

a) Dựa vào bảng số liệu ta thấy Đức là nước có sản lượng điện từ nguồn thủy điện thấp nhất với 19 887 GWh.

b) Dựa bảng số liệu: 

Vì 45 520 < 98 995 < 197 989 < 418 959.

Sản lượng điện năm 2017 từ nguồn năng lượng tái tạo theo thứ tự tăng dần là: Canada; Nhật Bản, Đức, Mỹ.

Bài 12 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Bác Na cần mua một chiếc điện thoại thông minh. Giá chiếc điện thoại mà bác Na định mua ở năm cửa hàng như sau:

Cửa hàng

Bình An

Phú Quý

Hải Thịnh

Gia Thành

Thế Nhật

Giá (đồng)

6 100 000

6 200 000

6 150 000

6 200 000

6 250 000

Bác Na nên mua điện thoại ở cửa hàng nào thì có giá rẻ nhất?

Lời giải:

Vì 6 100 000 < 6 150 000 < 6 200 000 < 6 250 000.

Do đó bác Na nên mua điện thoại ở cửa hàng Bình An là rẻ nhất.

Bài 13 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1:

Tìm chữ số thích hợp ở dấu * sao cho:

a) 12 345 < Bài 13 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 < 12 365;

b) 98 761 < Bài 13 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 < 98 961.

Lời giải:

a) Vì 12 345 < Bài 13 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 < 12 365 nên 4 < * < 6.

Mà * là chữ số nên * ∈ {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}.

Suy ra * = 5.

b) Vì 98 761 < Bài 13 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 < 98 961 nên 7 < * < 9.

Mà * là chữ số nên * ∈ {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}.

Suy ra * = 8.

Bài 14 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1:

a) Đọc các số La Mã sau: IV, XXVII, XXX, M.

b) Viết các số sau bằng số La Mã: 7; 15; 29.

c) Cho chín que diêm được sắp xếp như dưới đây: 

Bài 14 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Hãy chuyển chỗ một que diêm để được một phép tính đúng.

Lời giải:

a) IV đọc là bốn;

XXVII đọc là hai mươi bảy;

XXX đọc là ba mươi;

M đọc là một nghìn.

b) 

Số La Mã biểu diễn cho số 7 là: VII;

Số La Mã biểu diễn cho số 15 là: XV;

Số La Mã biểu diễn cho số 29 là: XXIX.

c) Các cách chuyển để có phép tính đúng là: 

Cách 1: 

Bài 14 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Cách 2: 

Bài 14 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Cách 3: 

Bài 14 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1


Với giải sách bài tập Toán 6 Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên sách Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1:

a) Biểu diễn các số tự nhiên 0; 1; 2; …; 10; 11; 12 trên tia số

b) Chọn kí kiệu “<”, “>”, “=” thích hợp cho Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Lời giải:

a) Các số tự nhiên 0; 1; 2; …; 10; 11; 12 được biểu diễn trên trục số như sau:

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

b) Ta có: 

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Khi đó,

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Khi đó, ta điền: Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Bài 10 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1:

a) Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số.

b) Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau.

c) Tìm số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có năm chữ số.

d) Tìm số tự nhiên chẵn lớn nhất có năm chữ số khác nhau.

Lời giải:

a) Ta cần tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số: Bài 10 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1(với a, b, c ∈ {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}).

Chữ số hàng trăm phải lớn nhất nên a = 9;

Chữ số hàng chục cũng phải lớn nhất nên b = 9;

Chữ số hàng đơn vị cũng phải lớn nhất nên c = 9.

Do đó số cần tìm là 999.

b) Ta cần tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau: Bài 10 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1(với a, b, c ∈ {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}).

Chữ số hàng trăm phải lớn nhất nên a = 9;

Chữ số hàng chục cũng phải lớn nhất và phải khác a nên b = 8;

Chữ số hàng đơn vị cũng phải lớn nhất và phải khác cả a và b nên c = 7.

Do đó số cần tìm là 987.

c) Ta cần tìm số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có năm chữ số: Bài 10 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1(với a, b, c, d, e ∈ {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}).

Vì số cần tìm là số tự nhiên chẵn nhỏ nhất  nên chữ số hàng đơn vị e = 0.

Chữ số hàng chục nghìn phải nhỏ nhất và khác 0 nên a = 1;

Chữ số hàng nghìn cũng phải nhỏ nhất nên b = 0;

Chữ số hàng trăm cũng phải nhỏ nhất nên c = 0;

Chữ số hàng chục cũng phải nhỏ nhất nên d = 0;

Do đó số cần tìm là 10 000.

d) Ta cần tìm số tự nhiên chẵn lớn nhất có năm chữ số khác nhau: Bài 10 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1(với a, b, c, d, e ∈ {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}).

Chữ số hàng chục nghìn phải lớn nhất trong các chữ số nên a = 9;

Chữ số hàng nghìn cũng phải lớn nhất trong các chữ số còn lại và khác a nên b = 8;

Chữ số hàng trăm cũng phải lớn nhất trong các chữ số còn lại và khác a, b nên c = 7;

Chữ số hàng chục cũng phải lớn nhất trong các chữ số còn lại và khác a, b, c nên d = 6;

Chữ số hàng đơn vị  phải là số chẵn lớn nhất trong các số còn lại và khác a, b, c, d nên e = 4.

Do đó số cần tìm là 98 764.

Bài 11 trang 8,9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Người ta sản xuất điện năng từ hai nguồn năng lượng tái tạo và không tái tạo. Điện năng từ nguồn năng lượng tái tạo là điện năng được sản xuất từ sức nước, sức gió, sinh khối (rác, chất thải, …), địa nhiệt (sức nóng của Trái Đất) và Mặt Trời. Điện năng từ nguồn năng lượng không tái tạo là nhiệt điện, được sản xuất từ các nhiên liệu tự nhiên như than, dầu, khí ga tự nhiên hay khí hidro. Bảng sau cho biết sản lượng điện năm 2017 của các nước Mỹ, Ca – na – đa (Canada), Đức, Nhật Bản từ nguồn năng lượng tái tạo (không bao gồm thủy điện) và từ nguồn thủy điện (1 GWh = 1 000 000 kWh).
                  Sản lượng 

                            điện

 

Quốc gia

Từ nguồn năng lượng tái tạo (không bao gồm thủy điện)

(GWh)

Từ nguồn thủy điện

(GWh)

Mỹ

418 959

296 541

Ca – na – đa

45 520

396 862

Đức

197 989

19 887

Nhật Bản

98 995

79 107

a) Năm 2017, nước nào trong bốn nước nói trên có sản lượng điện từ nguồn thủy điện thấp nhất?

b) Sắp xếp các nước đó theo thứ tự tăng dần của sản lượng điện năm 2017 từ nguồn năng lượng tái tạo (không bao gồm thủy điện).

Lời giải:

a) Dựa vào bảng số liệu ta thấy Đức là nước có sản lượng điện từ nguồn thủy điện thấp nhất với 19 887 GWh.

b) Dựa bảng số liệu: 

Vì 45 520 < 98 995 < 197 989 < 418 959.

Sản lượng điện năm 2017 từ nguồn năng lượng tái tạo theo thứ tự tăng dần là: Canada; Nhật Bản, Đức, Mỹ.

Bài 12 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Bác Na cần mua một chiếc điện thoại thông minh. Giá chiếc điện thoại mà bác Na định mua ở năm cửa hàng như sau:

Cửa hàng

Bình An

Phú Quý

Hải Thịnh

Gia Thành

Thế Nhật

Giá (đồng)

6 100 000

6 200 000

6 150 000

6 200 000

6 250 000

Bác Na nên mua điện thoại ở cửa hàng nào thì có giá rẻ nhất?

Lời giải:

Vì 6 100 000 < 6 150 000 < 6 200 000 < 6 250 000.

Do đó bác Na nên mua điện thoại ở cửa hàng Bình An là rẻ nhất.

Bài 13 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1:

Tìm chữ số thích hợp ở dấu * sao cho:

a) 12 345 < Bài 13 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 < 12 365;

b) 98 761 < Bài 13 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 < 98 961.

Lời giải:

a) Vì 12 345 < Bài 13 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 < 12 365 nên 4 < * < 6.

Mà * là chữ số nên * ∈ {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}.

Suy ra * = 5.

b) Vì 98 761 < Bài 13 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 < 98 961 nên 7 < * < 9.

Mà * là chữ số nên * ∈ {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}.

Suy ra * = 8.

Bài 14 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1:

a) Đọc các số La Mã sau: IV, XXVII, XXX, M.

b) Viết các số sau bằng số La Mã: 7; 15; 29.

c) Cho chín que diêm được sắp xếp như dưới đây: 

Bài 14 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Hãy chuyển chỗ một que diêm để được một phép tính đúng.

Lời giải:

a) IV đọc là bốn;

XXVII đọc là hai mươi bảy;

XXX đọc là ba mươi;

M đọc là một nghìn.

b) 

Số La Mã biểu diễn cho số 7 là: VII;

Số La Mã biểu diễn cho số 15 là: XV;

Số La Mã biểu diễn cho số 29 là: XXIX.

c) Các cách chuyển để có phép tính đúng là: 

Cách 1: 

Bài 14 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Cách 2: 

Bài 14 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Cách 3: 

Bài 14 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1Danh Mục: Truyện Cổ Tích

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *