Quan sát các hình dưới đây a) Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng

Với giải Bài 5.23 trang 91 SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết trong Ôn tập chương 5 trang 91, 92, 93 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Ôn tập chương 5 trang 91, 92, 93

Bài 5.23 trang 91 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát các hình dưới đây:

Quan sát các hình dưới đây: a) Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng

a) Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng?

b) Có bao nhiêu hình có đúng một trục đối xứng?

c) Có bao nhiêu hình có cả tâm đối xứng và trục đối xứng?

d) Có bao nhiêu hình không có cả tâm đối xứng lẫn trục đối xứng?

Lời giải:

a) Có 4 hình có tâm đối xứng là:

Quan sát các hình dưới đây: a) Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng

b) Có 3 hình có đúng 1 trục đối xứng;

Quan sát các hình dưới đây: a) Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng

c) Có 2 hình có cả tâm đối xứng và trục đối xứng;

Quan sát các hình dưới đây: a) Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng

d) Có 1 hình không có tâm đối xứng và trục đối xứng;

Quan sát các hình dưới đây: a) Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng


Với giải Bài 5.23 trang 91 SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết trong Ôn tập chương 5 trang 91, 92, 93 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Ôn tập chương 5 trang 91, 92, 93

Bài 5.23 trang 91 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát các hình dưới đây:

Tham Khảo Thêm:  a) Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân 35/1000; -175/10; -271/100; 19289/100

Quan sát các hình dưới đây: a) Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng

a) Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng?

b) Có bao nhiêu hình có đúng một trục đối xứng?

c) Có bao nhiêu hình có cả tâm đối xứng và trục đối xứng?

d) Có bao nhiêu hình không có cả tâm đối xứng lẫn trục đối xứng?

Lời giải:

a) Có 4 hình có tâm đối xứng là:

Quan sát các hình dưới đây: a) Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng

b) Có 3 hình có đúng 1 trục đối xứng;

Quan sát các hình dưới đây: a) Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng

c) Có 2 hình có cả tâm đối xứng và trục đối xứng;

Quan sát các hình dưới đây: a) Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng

d) Có 1 hình không có tâm đối xứng và trục đối xứng;

Quan sát các hình dưới đây: a) Có bao nhiêu hình có tâm đối xứngDanh Mục: Truyện Cổ Tích

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *