Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào

Với giải Bài 6.1 trang 5 SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

Bài 6.1 trang 5 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào?

Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào

Lời giải:

– Hình a) là hình chữ nhật được chia thành 15 phần bằng nhau, tô màu 5 phần. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào.

– Hình b) là hình chữ nhật được chia thành 15 phần bằng nhau, tô màu 5 phần. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào.

– Hình c) là hình chữ nhật được chia thành 8 phần bằng nhau, tô màu 5 phần. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào.

– Hình d) là hình chữ nhật được chia thành 16 phần bằng nhau, tô màu 6 phần. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào.

 


Với giải Bài 6.1 trang 5 SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

Tham Khảo Thêm:  Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào sau đây xa Mặt Trời nhất

Bài 6.1 trang 5 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào?

Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào

Lời giải:

– Hình a) là hình chữ nhật được chia thành 15 phần bằng nhau, tô màu 5 phần. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào.

– Hình b) là hình chữ nhật được chia thành 15 phần bằng nhau, tô màu 5 phần. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào.

– Hình c) là hình chữ nhật được chia thành 8 phần bằng nhau, tô màu 5 phần. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào.

– Hình d) là hình chữ nhật được chia thành 16 phần bằng nhau, tô màu 6 phần. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào.

 Danh Mục: Truyện Cổ Tích

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *