Ngay từ đầu năm học, Liên đã lập cho mình thời gian biểu và nghiêm túc thực hiện hằng ngày

Với giải Bài 5 trang 32 SBT Giáo dục công dân 6 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 8: Tiết kiệm giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Giáo dục công dân 6. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Giáo dục công dân lớp 6 Bài 8: Tiết kiệm

Bài 5 trang 32 sách bài tập GDCD 6: Ngay từ đầu năm học, Liên đã lập cho mình thời gian biểu và nghiêm túc thực hiện hằng ngày. Nhiều người trong lớp cho Liên là làm việc máy móc nhưng Liên lại cho rằng như thế mới tiết kiệm được thời gian và làm được nhiều việc.

Câu hỏi :

1/ Em có tán thành với suy nghĩ và việc làm của Liên không? Vì sao?

2/ Em đã có ý thức tiết kiệm thời gian chưa? Nêu ví dụ?

Lời giải:

1/ Em có tán thành với suy nghĩ và việc làm của Liên không? Vì sao?

 Em tán thành với suy nghĩ và việc làm của Liên. Vì bạn đã lập cho mình thời gian biểu và nghiêm túc thực hiện hằng ngày. Đó là một trong cách để tiết kiệm thời gian.

2/ Em đã có ý thức tiết kiệm thời gian chưa? Nêu ví dụ?

– Em đã có ý thức tiết kiệm thời gian như:

+ Lập cho mình thời gian biểu và nghiêm túc thực hiện hằng ngày.

+ Bên cạnh việc học tập, thời gian rảnh em giúp bố mẹ làm việc nhà

Tham Khảo Thêm:  Tải Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Theo Từng Unit

+ ….


Với giải Bài 5 trang 32 SBT Giáo dục công dân 6 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 8: Tiết kiệm giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Giáo dục công dân 6. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Giáo dục công dân lớp 6 Bài 8: Tiết kiệm

Bài 5 trang 32 sách bài tập GDCD 6: Ngay từ đầu năm học, Liên đã lập cho mình thời gian biểu và nghiêm túc thực hiện hằng ngày. Nhiều người trong lớp cho Liên là làm việc máy móc nhưng Liên lại cho rằng như thế mới tiết kiệm được thời gian và làm được nhiều việc.

Câu hỏi :

1/ Em có tán thành với suy nghĩ và việc làm của Liên không? Vì sao?

2/ Em đã có ý thức tiết kiệm thời gian chưa? Nêu ví dụ?

Lời giải:

1/ Em có tán thành với suy nghĩ và việc làm của Liên không? Vì sao?

 Em tán thành với suy nghĩ và việc làm của Liên. Vì bạn đã lập cho mình thời gian biểu và nghiêm túc thực hiện hằng ngày. Đó là một trong cách để tiết kiệm thời gian.

2/ Em đã có ý thức tiết kiệm thời gian chưa? Nêu ví dụ?

– Em đã có ý thức tiết kiệm thời gian như:

+ Lập cho mình thời gian biểu và nghiêm túc thực hiện hằng ngày.

+ Bên cạnh việc học tập, thời gian rảnh em giúp bố mẹ làm việc nhà

Tham Khảo Thêm:  Điền các số thích hợp vào bảng sau

+ ….



Danh Mục: Truyện Cổ Tích

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *