Năng lượng nào sau đây là năng lượng tái tạo

Với giải Bài 32.2 trang 79 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 Bài 32: Nhiên liệu và năng lượng tái tạo sách Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Khoa học tự nhiên 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 32: Nhiên liệu và năng lượng tái tạo

Bài 32.2 trang 79 sách bài tập KHTN 6: Năng lượng nào sau đây là năng lượng tái tạo?

A. Năng lượng mặt trời.

B. Năng lượng của dầu mỏ.

C. Năng lượng của xăng.

D. Năng lượng của khí hóa lỏng.

Lời giải:

A – năng lượng tái tạo.

B – năng lượng nhiên liệu hóa thạch => không phải năng lượng tái tạo.

C – năng lượng nhiên liệu hóa thạch => không phải năng lượng tái tạo.

D – năng lượng nhiên liệu hóa thạch => không phải năng lượng tái tạo.

Chọn đáp án A


Với giải Bài 32.2 trang 79 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 Bài 32: Nhiên liệu và năng lượng tái tạo sách Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Khoa học tự nhiên 6. Mời các bạn đón xem:

Tham Khảo Thêm:  Học Phí Trường Đại Học Văn Lang Khoá K28 Năm Học 2022, Học Phí Trường Đại Học Văn Lang 2022

Giải SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 32: Nhiên liệu và năng lượng tái tạo

Bài 32.2 trang 79 sách bài tập KHTN 6: Năng lượng nào sau đây là năng lượng tái tạo?

A. Năng lượng mặt trời.

B. Năng lượng của dầu mỏ.

C. Năng lượng của xăng.

D. Năng lượng của khí hóa lỏng.

Lời giải:

A – năng lượng tái tạo.

B – năng lượng nhiên liệu hóa thạch => không phải năng lượng tái tạo.

C – năng lượng nhiên liệu hóa thạch => không phải năng lượng tái tạo.

D – năng lượng nhiên liệu hóa thạch => không phải năng lượng tái tạo.

Chọn đáp án ADanh Mục: Truyện Cổ Tích

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *