Một cần cẩu nâng một vật từ mặt đất lên trên cao

Với giải Bài 31.6 trang 78 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 Bài 31: Sự chuyển hóa năng lượng sách Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Khoa học tự nhiên 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 31: Sự chuyển hóa năng lượng

Bài 31.6 trang 78 sách bài tập KHTN 6: Một cần cẩu nâng một vật từ mặt đất lên trên cao. Để cần cẩu hoạt động, cần cung cấp năng lượng gì cho nó? Sau khi nâng vật lên cao, có người cho rằng năng lượng cung cấp cho cần cẩu đã mất đi vô ích vì không thấy sự chuyển hóa năng lượng từ cần cẩu sang vật được nâng và các phương tiện khác. Em hãy nêu ý kiến cá nhân em về vấn đề này.

Lời giải:

Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 31: Sự chuyển hóa năng lượng | Giải SBT KHTN 6 Cánh diều

– Một cần cẩu nâng một vật từ mặt đất lên trên cao. Để cần cẩu hoạt động, cần cung cấp năng lượng điện hoặc năng lượng từ nhiên liệu sau khi được giải phóng để hoạt động.

– Nhờ có năng lượng được cung cấp nên cần cẩu hoạt động và đưa được các vật lên cao theo nhu cầu của con người. Khi vật ở trên cao so với mặt đất thì vật có thế năng hấp dẫn. Cho nên năng lượng cung cấp cho cần cẩu không bị mất đi mà đã chuyển hóa thành thế năng hấp dẫn của vật.


Với giải Bài 31.6 trang 78 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 Bài 31: Sự chuyển hóa năng lượng sách Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Khoa học tự nhiên 6. Mời các bạn đón xem:

Tham Khảo Thêm:  Xét tập E gồm các số tự nhiên, mỗi số đều có năm chữ số xếp theo thứ tự không giảm

Giải SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 31: Sự chuyển hóa năng lượng

Bài 31.6 trang 78 sách bài tập KHTN 6: Một cần cẩu nâng một vật từ mặt đất lên trên cao. Để cần cẩu hoạt động, cần cung cấp năng lượng gì cho nó? Sau khi nâng vật lên cao, có người cho rằng năng lượng cung cấp cho cần cẩu đã mất đi vô ích vì không thấy sự chuyển hóa năng lượng từ cần cẩu sang vật được nâng và các phương tiện khác. Em hãy nêu ý kiến cá nhân em về vấn đề này.

Lời giải:

Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 31: Sự chuyển hóa năng lượng | Giải SBT KHTN 6 Cánh diều

– Một cần cẩu nâng một vật từ mặt đất lên trên cao. Để cần cẩu hoạt động, cần cung cấp năng lượng điện hoặc năng lượng từ nhiên liệu sau khi được giải phóng để hoạt động.

– Nhờ có năng lượng được cung cấp nên cần cẩu hoạt động và đưa được các vật lên cao theo nhu cầu của con người. Khi vật ở trên cao so với mặt đất thì vật có thế năng hấp dẫn. Cho nên năng lượng cung cấp cho cần cẩu không bị mất đi mà đã chuyển hóa thành thế năng hấp dẫn của vật.Danh Mục: Truyện Cổ Tích

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *