Giả sử vào ngày Trăng Tròn, ta thấy Mặt Trăng ở vị trí như trong hình 34.2

Với giải Bài 34.5 trang 84 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 Bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng sách Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Khoa học tự nhiên 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng

Bài 34.5 trang 84 sách bài tập KHTN 6: Giả sử vào ngày Trăng Tròn, ta thấy Mặt Trăng ở vị trí như trong hình 34.2. Theo em, đó là vào khoảng buổi tối hay gần sáng?

Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng | Giải SBT KHTN 6 Cánh diều

Em hãy đề xuất cách xác định gần đúng khoảng thời gian từ khi Mặt Trăng mọc đến lúc nó ở vị trí nhìn thấy như hình vẽ.

Lời giải:

Vào ngày Trăng Tròn em sẽ thấy Mặt Trăng mọc vào lúc 6 giờ chiều và lặn lúc 6 giờ sáng hôm sau => thời gian nhìn thấy Trăng là 12 giờ và nó di chuyển được một góc 180.

Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng | Giải SBT KHTN 6 Cánh diều

Trong hình vẽ, ta thấy Mặt Trăng nhô khỏi mặt đất ở hướng đông vào buổi tối một góc khoảng 45. Thời gian để Mặt Trăng nhô được một góc khoảng 45 là:

Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng | Giải SBT KHTN 6 Cánh diều(giờ)

Vậy thời điểm quan sát của người trong hình vẽ kể từ lúc Mặt Trăng mọc là

6 giờ + 3 giờ = 9 giờ tối


Với giải Bài 34.5 trang 84 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 Bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng sách Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Khoa học tự nhiên 6. Mời các bạn đón xem:

Tham Khảo Thêm:  a) Điền “Đ” (đúng), “S”(sai) vào các ô trống cho mỗi kết luận trong bảng sau

Giải SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng

Bài 34.5 trang 84 sách bài tập KHTN 6: Giả sử vào ngày Trăng Tròn, ta thấy Mặt Trăng ở vị trí như trong hình 34.2. Theo em, đó là vào khoảng buổi tối hay gần sáng?

Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng | Giải SBT KHTN 6 Cánh diều

Em hãy đề xuất cách xác định gần đúng khoảng thời gian từ khi Mặt Trăng mọc đến lúc nó ở vị trí nhìn thấy như hình vẽ.

Lời giải:

Vào ngày Trăng Tròn em sẽ thấy Mặt Trăng mọc vào lúc 6 giờ chiều và lặn lúc 6 giờ sáng hôm sau => thời gian nhìn thấy Trăng là 12 giờ và nó di chuyển được một góc 180.

Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng | Giải SBT KHTN 6 Cánh diều

Trong hình vẽ, ta thấy Mặt Trăng nhô khỏi mặt đất ở hướng đông vào buổi tối một góc khoảng 45. Thời gian để Mặt Trăng nhô được một góc khoảng 45 là:

Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng | Giải SBT KHTN 6 Cánh diều(giờ)

Vậy thời điểm quan sát của người trong hình vẽ kể từ lúc Mặt Trăng mọc là

6 giờ + 3 giờ = 9 giờ tốiDanh Mục: Truyện Cổ Tích

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *