Em Hãy Viết Một Lá Đơn Xin Phép Nghỉ Học Lớp 3 ), Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Lớp 3

150 bài văn hay lớp 3 – Viết một lá đơn xin nghỉ học ( Bài 1). Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học. Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3 trường tiểu học Ngô Gia Tự.

Bạn đang xem: Đơn xin phép nghỉ học lớp 3

*

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gò Vấp ngày 17 tháng 1 năm 2005

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 35 trường tiểu học Ngô Gia Tự.

Em tên là: Hoàng Kiều Loan

Quảng cáo

Học sinh lớp: 35, Trường tiểu học Ngô Gia Tự

Em làm đơn này xin phép cô nghỉ buổi học ngày thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2005.

Lí do nghỉ học: bị bệnh đường ruột.

Sau khi khỏi bệnh, em xin hứa sẽ chép bài và học bài đầy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh

Học sinh (Kí tên)

Hoàng Kiều Loan

Bài làm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gò Vấp ngày 17 tháng 1 năm 2014

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Viết đơn xin nghỉ học văn 3

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A trường tiểu học Ngô Gia Tự.

Em tên là: Hoàng Kiều Loan

Học sinh lớp: 3A, Trường tiểu học Ngô Gia Tự

Em làm đơn này xin phép cô nghỉ buổi học ngày thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2014.

Lí do nghỉ học: bị bệnh đường ruột.

Sau khi khỏi bệnh, em xin hứa sẽ chép bài và học bài đầy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh

Học sinh (Kí tên)

Hoàng Kiều Loan

Đề: Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học.

Tham Khảo Thêm:  Hãy nêu những hành động của em và những người xung quanh trong việc sử dụng hợp lí và tiết kiệm điện

BÀI LÀM

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập -Tự do – Hạnh phúc

Tân An ngày 12 tháng 12 năm 2006

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3D Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh

Em tên là: Lí Hồng Nhung

Học sinh lớp: 3D Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh Em làm đơn này xin phép cô nghỉ buổi học ngày thứ tư 12 tháng 12 năm 2006.

Lí do nghỉ học: Mẹ bệnh đột xuất, nhà neo người, em ởnhà chăm mẹ.

Em xin hứa: Chép bài và học bài đầy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh.

Học sinh (kí tên)

Lí Hồng Nhung

Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học. Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3 trường tiểu học Ngô Gia Tự.

Xem thêm: Hướng Nhà Tuổi Bính Dần Hợp Với Hướng Nào ? Tuổi Bính Dần Hợp Hướng Nào

Đề bài

Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học.

Lời giải chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gò Vấp, ngày 17 tháng 11 năm 2019

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A

Trường tiểu học Ngô Gia Tự

Em tên là: Hoàng Kiều Loan

Học sinh lớp: 3A

Em làm đơn này xin phép cô cho em nghỉ buổi học: thứ tư ngày 18 tháng 11 năm 2019

Lí do nghỉ học: Em phải nhập viện do bị ốm.

Em xin hứa: Sau khi khỏi bệnh em sẽ chép bài và học bài đầy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh

mong cô cho phép cháu nghỉ buổi học này.

Tôi chân thành cảm ơn cô.

150 bài văn hay lớp 3 – Viết một lá đơn xin nghỉ học ( Bài 1). Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học. Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3 trường tiểu học Ngô Gia Tự.

Tham Khảo Thêm:  Tả Thầy Cô Giáo Mà Em Yêu Quý Lớp 7, ❤️️ 15 Bài Điểm 10

Bạn đang xem: Đơn xin phép nghỉ học lớp 3

*

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gò Vấp ngày 17 tháng 1 năm 2005

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 35 trường tiểu học Ngô Gia Tự.

Em tên là: Hoàng Kiều Loan

Quảng cáo

Học sinh lớp: 35, Trường tiểu học Ngô Gia Tự

Em làm đơn này xin phép cô nghỉ buổi học ngày thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2005.

Lí do nghỉ học: bị bệnh đường ruột.

Sau khi khỏi bệnh, em xin hứa sẽ chép bài và học bài đầy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh

Học sinh (Kí tên)

Hoàng Kiều Loan

Bài làm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gò Vấp ngày 17 tháng 1 năm 2014

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Viết đơn xin nghỉ học văn 3

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A trường tiểu học Ngô Gia Tự.

Em tên là: Hoàng Kiều Loan

Học sinh lớp: 3A, Trường tiểu học Ngô Gia Tự

Em làm đơn này xin phép cô nghỉ buổi học ngày thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2014.

Lí do nghỉ học: bị bệnh đường ruột.

Sau khi khỏi bệnh, em xin hứa sẽ chép bài và học bài đầy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh

Học sinh (Kí tên)

Hoàng Kiều Loan

Đề: Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học.

BÀI LÀM

Tham Khảo Thêm:  Những Câu Hát Than Thân

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập -Tự do – Hạnh phúc

Tân An ngày 12 tháng 12 năm 2006

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3D Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh

Em tên là: Lí Hồng Nhung

Học sinh lớp: 3D Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh Em làm đơn này xin phép cô nghỉ buổi học ngày thứ tư 12 tháng 12 năm 2006.

Lí do nghỉ học: Mẹ bệnh đột xuất, nhà neo người, em ởnhà chăm mẹ.

Em xin hứa: Chép bài và học bài đầy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh.

Học sinh (kí tên)

Lí Hồng Nhung

Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học. Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3 trường tiểu học Ngô Gia Tự.

Xem thêm: Hướng Nhà Tuổi Bính Dần Hợp Với Hướng Nào ? Tuổi Bính Dần Hợp Hướng Nào

Đề bài

Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học.

Lời giải chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gò Vấp, ngày 17 tháng 11 năm 2019

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A

Trường tiểu học Ngô Gia Tự

Em tên là: Hoàng Kiều Loan

Học sinh lớp: 3A

Em làm đơn này xin phép cô cho em nghỉ buổi học: thứ tư ngày 18 tháng 11 năm 2019

Lí do nghỉ học: Em phải nhập viện do bị ốm.

Em xin hứa: Sau khi khỏi bệnh em sẽ chép bài và học bài đầy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh

mong cô cho phép cháu nghỉ buổi học này.

Tôi chân thành cảm ơn cô.

Danh Mục: Truyện Cổ Tích

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *