Em hãy ghép một ô chữ ở cột A với một ô chữ ở cột B

Với giải Bài 35.4 trang 86 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 Bài 35: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà sách Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Khoa học tự nhiên 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 35: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà

Bài 35.4 trang 86 sách bài tập KHTN 6: Em hãy ghép một ô chữ ở cột A với một ô chữ ở cột B để được những phát biểu đúng.

Cột A

 

Cột B

1. Ngân Hà

 

A. bao gồm Mặt Trời và tám hành tinh và là một phần rất nhỏ của Ngân Hà.

2. Mặt Trời

 

B. là một trong những hành tinh có vành đai.

3. Hệ Mặt Trời

 

C. là hành tinh gần Mặt Trời nhất.

4. Mộc Tinh

 

D. là một tập hợp gồm rất nhiều ngôi sao.

5. Thủy Tinh

 

E. là một ngôi sao có kích thước trung bình trong Ngân Hà.

 

Lời giải:

1 – D

Ngân Hà là một tập hợp gồm rất nhiều ngôi sao.

2 – E

Mặt Trời là một ngôi sao có kích thước trung bình trong Ngân Hà.

3 – A

Hệ Mặt Trời bao gồm Mặt Trời và tám hành tinh và là một phần rất nhỏ của Ngân Hà.

4 – B

Mộc Tinh là một trong những hành tinh có vành đai.

5 – C

Thủy Tinh là hành tinh gần Mặt Trời nhất.


Với giải Bài 35.4 trang 86 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 Bài 35: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà sách Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Khoa học tự nhiên 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 35: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà

Bài 35.4 trang 86 sách bài tập KHTN 6: Em hãy ghép một ô chữ ở cột A với một ô chữ ở cột B để được những phát biểu đúng.

Cột A

 

Cột B

1. Ngân Hà

 

A. bao gồm Mặt Trời và tám hành tinh và là một phần rất nhỏ của Ngân Hà.

2. Mặt Trời

 

B. là một trong những hành tinh có vành đai.

3. Hệ Mặt Trời

 

C. là hành tinh gần Mặt Trời nhất.

4. Mộc Tinh

 

D. là một tập hợp gồm rất nhiều ngôi sao.

5. Thủy Tinh

 

E. là một ngôi sao có kích thước trung bình trong Ngân Hà.

 

Lời giải:

1 – D

Ngân Hà là một tập hợp gồm rất nhiều ngôi sao.

2 – E

Mặt Trời là một ngôi sao có kích thước trung bình trong Ngân Hà.

3 – A

Hệ Mặt Trời bao gồm Mặt Trời và tám hành tinh và là một phần rất nhỏ của Ngân Hà.

4 – B

Mộc Tinh là một trong những hành tinh có vành đai.

5 – C

Thủy Tinh là hành tinh gần Mặt Trời nhất.Danh Mục: Truyện Cổ Tích

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Microsoft Project (Dự Án), Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Project New 2022

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *