Em hãy ghép một ô chữ ở cột A với một ô chữ ở cột B

Với giải Bài 34.2 trang 83 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 Bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng sách Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Khoa học tự nhiên 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng

Bài 34.2 trang 83 sách bài tập KHTN 6: Em hãy ghép một ô chữ ở cột A với một ô chữ ở cột B để được các nhận định đúng.
Cột A

 

Cột B

1. Mặt Trăng

 

A. 29 ngày

2. Mặt Trời

 

B. ta chỉ nhìn thấy một nửa cố định của Mặt Trăng.

3. Trên Trái Đất

 

C. không phát sáng như Mặt Trời.

4. Tuần trăng gần bằng

 

D. có kích thước lớn hơn kích thước của Mặt Trăng rất nhiều.

 

Lời giải:

1 – C

Mặt Trăng không phát sáng như Mặt Trời.

2 – D

Mặt Trời có kích thước lớn hơn kích thước của Mặt Trăng rất nhiều.

3 – B

Trên Trái Đất ta chỉ nhìn thấy một nửa cố định của Mặt Trăng.

4 – A

Tuần trăng gần bằng 29 ngày


Với giải Bài 34.2 trang 83 sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 Bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng sách Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Khoa học tự nhiên 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng

Bài 34.2 trang 83 sách bài tập KHTN 6: Em hãy ghép một ô chữ ở cột A với một ô chữ ở cột B để được các nhận định đúng.
Cột A

 

Cột B

1. Mặt Trăng

 

A. 29 ngày

2. Mặt Trời

 

B. ta chỉ nhìn thấy một nửa cố định của Mặt Trăng.

3. Trên Trái Đất

 

C. không phát sáng như Mặt Trời.

4. Tuần trăng gần bằng

 

D. có kích thước lớn hơn kích thước của Mặt Trăng rất nhiều.

 

Lời giải:

1 – C

Mặt Trăng không phát sáng như Mặt Trời.

2 – D

Mặt Trời có kích thước lớn hơn kích thước của Mặt Trăng rất nhiều.

3 – B

Trên Trái Đất ta chỉ nhìn thấy một nửa cố định của Mặt Trăng.

4 – A

Tuần trăng gần bằng 29 ngàyDanh Mục: Truyện Cổ Tích

Tham Khảo Thêm:  Ký Tư Đặc Biệt 2021 ❤️ Tạo Tên Game "Độc, #1 Kí Tự Đặc Biệt 2021 ❤️ Tạo Tên Game Độc

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *