Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số sau bằng nhau

Với giải Bài 6.4 trang 6 SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

Bài 6.4 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số sau bằng nhau.

Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số

Lời giải:

Sử dụng tính chất: Chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung của chúng, ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

a) 

* Chia cả tử và mẫu của phân số Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số cho 3, ta được:

Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số

* Chia cả tử và mẫu của phân số Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số cho 7, ta được:

Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số

b) 

* Chia cả tử và mẫu của phân số Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số cho 2, ta được:

Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số

* Chia cả tử và mẫu của phân số Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số cho 5, ta được:

Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số


Với giải Bài 6.4 trang 6 SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

Bài 6.4 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số sau bằng nhau.

Tham Khảo Thêm:  So Sánh Cụm Từ Ta Với Ta Trong Bài Qua Đèo Ngang Và Bạn Đến Chơi Nhà

Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số

Lời giải:

Sử dụng tính chất: Chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung của chúng, ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

a) 

* Chia cả tử và mẫu của phân số Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số cho 3, ta được:

Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số

* Chia cả tử và mẫu của phân số Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số cho 7, ta được:

Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số

b) 

* Chia cả tử và mẫu của phân số Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số cho 2, ta được:

Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số

* Chia cả tử và mẫu của phân số Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số cho 5, ta được:

Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân sốDanh Mục: Truyện Cổ Tích

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *