Cho tập hợp A = {0; 1; 2; x; y} và B = {3; m; n; p}

Với giải Bài 2 trang 6 SBT Toán lớp 6 Cánh diều chi tiết trong Bài 1: Tập hợp giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp

Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Cho tập hợp A = {0; 1; 2; x; y} và B = {3; m; n; p}. Chọn kí hiệu ” ∈ “, ” ∉ ” thích hợp cho Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 :

a) 2 Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 A                 b) 3 Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 A               c) x Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 A                 d) p Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 A

e) 3 Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 B               f) 1 Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 B                g) m Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 B              h) y Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 B

Lời giải:

a) 2 thuộc tập hợp A, ta viết 2 Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 A

b) 3 không thuộc tập hợp A, ta viết 3 Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 A

c) x thuộc tập hợp A, ta viết x Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 A

d) p không thuộc tập hợp A, ta viết p Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 A

e) 3 thuộc tập hợp B, ta viết 3 Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 B

f) 1 không thuộc tập hợp B, ta viết 1 Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 B

g) m thuộc tập hợp B, ta viết m Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 B

h) y không thuộc tập hợp B, ta viết y Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 B


Với giải Bài 2 trang 6 SBT Toán lớp 6 Cánh diều chi tiết trong Bài 1: Tập hợp giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Tham Khảo Thêm:  Buy Microsoft Office Professional Plus 2019 Cd Key Global, Share Key Office 2019 Full Mới Nhất 2022

Giải SBT Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp

Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Cho tập hợp A = {0; 1; 2; x; y} và B = {3; m; n; p}. Chọn kí hiệu ” ∈ “, ” ∉ ” thích hợp cho Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 :

a) 2 Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 A                 b) 3 Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 A               c) x Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 A                 d) p Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 A

e) 3 Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 B               f) 1 Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 B                g) m Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 B              h) y Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 B

Lời giải:

a) 2 thuộc tập hợp A, ta viết 2 Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 A

b) 3 không thuộc tập hợp A, ta viết 3 Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 A

c) x thuộc tập hợp A, ta viết x Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 A

d) p không thuộc tập hợp A, ta viết p Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 A

e) 3 thuộc tập hợp B, ta viết 3 Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 B

f) 1 không thuộc tập hợp B, ta viết 1 Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 B

g) m thuộc tập hợp B, ta viết m Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 B

h) y không thuộc tập hợp B, ta viết y Bài 2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 BDanh Mục: Truyện Cổ Tích

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *