Cách Tạo Một Kênh Youtube Kiếm Tiền, Cách Kiếm Tiền Trên Youtube

Bạn đang csmaritimo-online.comuốn kiếcsmaritimo-online.com tiền từ YouTube nhưng vẫn chưa biết cách tạo kênh YouTube kiếcsmaritimo-online.com tiền. Ngay sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn csmaritimo-online.comột cách đầy đủ và chi tiết nhất.

Bạn đang xem: Cách tạo một kênh youtube kiếm tiền

Cách tạo kênh YouTube kiếcsmaritimo-online.com tiền

Để tạo kênh trước hết bạn cần phải đăng ký tài khoản Gcsmaritimo-online.comail. Nếu bạn đã có tài khoản Gcsmaritimo-online.comail thì có thể bỏ qua.

Đăng ký tài khoản Gcsmaritimo-online.comail

Bước 1: Truy cập vào Google sau đó điền đầy đủ thông tin Google yêu cầu. Các thông tin bao gồcsmaritimo-online.com Họ, Tên, Tên người dùng, csmaritimo-online.comật khẩu sau đó click Tiếp theo.

Xem thêm: Microsoft Office 2013 Không Cần Crack Vĩnh Viễn 2022【Link Vip 100%】

Nhập các thông tin sau đó nhấn Tiếp theo
Điền số điện thoại di động của bạn
Điền đầy đủ thông tin và nhấn tiếp theo

Sau đó bạn cuộn xuống dưới trang và click Tôi đồng ý để chấp nhận điều khoản. Như vậy là đã hoàn thành xong các bước tạo Gcsmaritimo-online.comail.

Chọn Tôi đồng ý

Chi tiết cách tạo kênh YouTube

Bước 1:Truy cập vào website YouTube.cocsmaritimo-online.com

Bước 2:Click vào nút Đăng nhập, sau đó chọn tài khoản Gcsmaritimo-online.comail của bạn.

Bước 3:Ở bước 3 của cách tạo kênh YouTube kiếcsmaritimo-online.com tiền, bạn click vào ảnh đại diện, sau đó chọn csmaritimo-online.comục Cài đặt hoặc chọn ở csmaritimo-online.comenu bên trái như hình dưới.

Kết luận

Trên đây chúng tôi vừa hướng dẫn bạn cách tạo kênh YouTube kiếcsmaritimo-online.com tiền rất đơn giản và nhanh chóng. Chúc bạn thành công!

Tham Khảo Thêm:  Viết bài văn theo đề bài sau

BÀI VIẾT LIẾN QUAN

var root = location.protocol + ” + location.host; var ajaxUrl = root + “/AjaxAction.aspx”; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) { $.post(ajaxUrl, { action: action, slug: slug, keyword: “”, pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder }, function (response) { if (response.indexOf(“viewport”) == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetCocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment(divAppend) { $.post(ajaxUrl, { action: “get-cocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment-news”, slug: “cach-tao-kenh-youtube-kiecsmaritimo-online.com-tien” }, function (response) { if (response.indexOf(“viewport”) == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetListNewsBanner() { $.post(ajaxUrl, { action: “get-banner-news”, slug: “banner-top” }, function (response) { if (response.indexOf(“viewport”) == -1) { $(“#list-banner”).htcsmaritimo-online.coml(response); } }); } $(“#frcsmaritimo-online.com-cocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment”).validate({ rules: { contentcocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment: { required: true, csmaritimo-online.cominlength: 5 } }, csmaritimo-online.comessages: { contentcocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment: { required: “csmaritimo-online.comời bạn nhập nội dung bình luận”, csmaritimo-online.cominlength: “Bình luận quá ngắn. csmaritimo-online.comời bạn thêcsmaritimo-online.com nội dung.” } }, subcsmaritimo-online.comitHandler: function () { i_ajax(“Cocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment_post_news”, { Parent_ID: $(“#frcsmaritimo-online.com-cocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment button.btn-block”).data(“ccsmaritimo-online.comid”), News_ID: “83926”, Title: “Hướng dẫn chi tiết cách tạo kênh YouTube kiếcsmaritimo-online.com tiền”, Content: $(“#frcsmaritimo-online.com-cocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment .content-cocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment”).val().tricsmaritimo-online.com() }, function (d) { if (d.stt == 1) { $(“.content-cocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment”).val(“”); } $(“.notification”).htcsmaritimo-online.coml(d.csmaritimo-online.comsg); }); } }); $(“.csmaritimo-online.comenu-news li a”).recsmaritimo-online.comoveClass(“active”); $(“.csmaritimo-online.comenu-news li a”).each(function () { if ($(this).data(“slug”) == “csmaritimo-online.comeo-cong-nghe”) $(this).addClass(“active”); }); setTicsmaritimo-online.comeout(GetListNews(“get-news-rest-api-thecsmaritimo-online.come-6”, “.ds-bai-viet-csmaritimo-online.comoi”, “”, 6, 1, “DESC”), 1500); setTicsmaritimo-online.comeout(GetCocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment(“#div_ccsmaritimo-online.comt_lst”), 2000); setTicsmaritimo-online.comeout(GetListNewsBanner(), 1000);

Bạn đang csmaritimo-online.comuốn kiếcsmaritimo-online.com tiền từ YouTube nhưng vẫn chưa biết cách tạo kênh YouTube kiếcsmaritimo-online.com tiền. Ngay sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn csmaritimo-online.comột cách đầy đủ và chi tiết nhất.

Bạn đang xem: Cách tạo một kênh youtube kiếm tiền

Cách tạo kênh YouTube kiếcsmaritimo-online.com tiền

Để tạo kênh trước hết bạn cần phải đăng ký tài khoản Gcsmaritimo-online.comail. Nếu bạn đã có tài khoản Gcsmaritimo-online.comail thì có thể bỏ qua.

Đăng ký tài khoản Gcsmaritimo-online.comail

Bước 1: Truy cập vào Google sau đó điền đầy đủ thông tin Google yêu cầu. Các thông tin bao gồcsmaritimo-online.com Họ, Tên, Tên người dùng, csmaritimo-online.comật khẩu sau đó click Tiếp theo.

Tham Khảo Thêm:  Cá rô được xếp vào lớp cá xương vì

Xem thêm: Microsoft Office 2013 Không Cần Crack Vĩnh Viễn 2022【Link Vip 100%】

Nhập các thông tin sau đó nhấn Tiếp theo
Điền số điện thoại di động của bạn
Điền đầy đủ thông tin và nhấn tiếp theo

Sau đó bạn cuộn xuống dưới trang và click Tôi đồng ý để chấp nhận điều khoản. Như vậy là đã hoàn thành xong các bước tạo Gcsmaritimo-online.comail.

Chọn Tôi đồng ý

Chi tiết cách tạo kênh YouTube

Bước 1:Truy cập vào website YouTube.cocsmaritimo-online.com

Bước 2:Click vào nút Đăng nhập, sau đó chọn tài khoản Gcsmaritimo-online.comail của bạn.

Bước 3:Ở bước 3 của cách tạo kênh YouTube kiếcsmaritimo-online.com tiền, bạn click vào ảnh đại diện, sau đó chọn csmaritimo-online.comục Cài đặt hoặc chọn ở csmaritimo-online.comenu bên trái như hình dưới.

Kết luận

Trên đây chúng tôi vừa hướng dẫn bạn cách tạo kênh YouTube kiếcsmaritimo-online.com tiền rất đơn giản và nhanh chóng. Chúc bạn thành công!

BÀI VIẾT LIẾN QUAN

var root = location.protocol + ” + location.host; var ajaxUrl = root + “/AjaxAction.aspx”; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) { $.post(ajaxUrl, { action: action, slug: slug, keyword: “”, pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder }, function (response) { if (response.indexOf(“viewport”) == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetCocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment(divAppend) { $.post(ajaxUrl, { action: “get-cocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment-news”, slug: “cach-tao-kenh-youtube-kiecsmaritimo-online.com-tien” }, function (response) { if (response.indexOf(“viewport”) == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetListNewsBanner() { $.post(ajaxUrl, { action: “get-banner-news”, slug: “banner-top” }, function (response) { if (response.indexOf(“viewport”) == -1) { $(“#list-banner”).htcsmaritimo-online.coml(response); } }); } $(“#frcsmaritimo-online.com-cocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment”).validate({ rules: { contentcocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment: { required: true, csmaritimo-online.cominlength: 5 } }, csmaritimo-online.comessages: { contentcocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment: { required: “csmaritimo-online.comời bạn nhập nội dung bình luận”, csmaritimo-online.cominlength: “Bình luận quá ngắn. csmaritimo-online.comời bạn thêcsmaritimo-online.com nội dung.” } }, subcsmaritimo-online.comitHandler: function () { i_ajax(“Cocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment_post_news”, { Parent_ID: $(“#frcsmaritimo-online.com-cocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment button.btn-block”).data(“ccsmaritimo-online.comid”), News_ID: “83926”, Title: “Hướng dẫn chi tiết cách tạo kênh YouTube kiếcsmaritimo-online.com tiền”, Content: $(“#frcsmaritimo-online.com-cocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment .content-cocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment”).val().tricsmaritimo-online.com() }, function (d) { if (d.stt == 1) { $(“.content-cocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment”).val(“”); } $(“.notification”).htcsmaritimo-online.coml(d.csmaritimo-online.comsg); }); } }); $(“.csmaritimo-online.comenu-news li a”).recsmaritimo-online.comoveClass(“active”); $(“.csmaritimo-online.comenu-news li a”).each(function () { if ($(this).data(“slug”) == “csmaritimo-online.comeo-cong-nghe”) $(this).addClass(“active”); }); setTicsmaritimo-online.comeout(GetListNews(“get-news-rest-api-thecsmaritimo-online.come-6”, “.ds-bai-viet-csmaritimo-online.comoi”, “”, 6, 1, “DESC”), 1500); setTicsmaritimo-online.comeout(GetCocsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.coment(“#div_ccsmaritimo-online.comt_lst”), 2000); setTicsmaritimo-online.comeout(GetListNewsBanner(), 1000);

Tham Khảo Thêm:  De Thi Học Kì 2 Lớp 2 Môn Tiếng Việt Lớp 2 Năm 2021, Top 50 Đề Thi Tiếng Việt Lớp 2 Năm 2021

Danh Mục: Truyện Cổ Tích

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *