Biểu thị các số sau dưới dạng phân số tối giản với đơn vị là

Với giải Bài 6.3 trang 5 SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

Bài 6.3 trang 5 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Biểu thị các số sau dưới dạng phân số tối giản với đơn vị là:

a) Mét: 15 cm; 40 mm;

b) Mét vuông: 15 cm2; 35 dm2.

Lời giải:

a) Các đơn vị đo độ dài sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé lần lượt là: km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Mỗi đơn vị đo độ dài đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn, liền nó.

Ta có: 1 m = 100 cm,  1 m = 1 000 mm.

Khi đổi từ cm sang m, ta chia số đó cho 100 (viết dưới dạng phân số)

Khi đổi từ mm sang m, ta chia số đó cho 1 00 (viết dưới dạng phân số).

Phân số tối giản với đơn vị mét là:

Biểu thị các số sau dưới dạng phân số tối giản với đơn vị là

Vậy phân số để viết 15 cm; 40 mm theo mét lần lượt là Biểu thị các số sau dưới dạng phân số tối giản với đơn vị là

b) Các đơn vị đo diện tích sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé lần lượt là: km2, hm2, dam2, m2, dm2, cm2, mm2. Mỗi đơn vị đo diện tích đều gấp 100 lần đơn vị bé hơn, liền nó.

Ta có: 1 m = 10 000 cm2,  1 m = 100 dm2.

Khi đổi từ cm2 sang m2, ta chia số đó cho 10 000 (viết dưới dạng phân số)

Tham Khảo Thêm:  Phát biểu nào dưới đây là đúng? Nước biển là hỗn hợp không đồng nhất của nước và muối ăn

Khi đổi từ mm2 sang m2, ta chia số đó cho 1 000 000 (viết dưới dạng phân số).

Phân số tối giản với đơn vị mét vuông là:

Biểu thị các số sau dưới dạng phân số tối giản với đơn vị là

Vậy phân số để viết 15 cm2; 35 dm2 theo mét vuông lần lượt là Biểu thị các số sau dưới dạng phân số tối giản với đơn vị là


Với giải Bài 6.3 trang 5 SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

Bài 6.3 trang 5 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Biểu thị các số sau dưới dạng phân số tối giản với đơn vị là:

a) Mét: 15 cm; 40 mm;

b) Mét vuông: 15 cm2; 35 dm2.

Lời giải:

a) Các đơn vị đo độ dài sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé lần lượt là: km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Mỗi đơn vị đo độ dài đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn, liền nó.

Ta có: 1 m = 100 cm,  1 m = 1 000 mm.

Khi đổi từ cm sang m, ta chia số đó cho 100 (viết dưới dạng phân số)

Khi đổi từ mm sang m, ta chia số đó cho 1 00 (viết dưới dạng phân số).

Phân số tối giản với đơn vị mét là:

Biểu thị các số sau dưới dạng phân số tối giản với đơn vị là

Vậy phân số để viết 15 cm; 40 mm theo mét lần lượt là Biểu thị các số sau dưới dạng phân số tối giản với đơn vị là

b) Các đơn vị đo diện tích sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé lần lượt là: km2, hm2, dam2, m2, dm2, cm2, mm2. Mỗi đơn vị đo diện tích đều gấp 100 lần đơn vị bé hơn, liền nó.

Tham Khảo Thêm:  Các số 4; 8; 9; 16; 27; 64; 81; 125; 225 là bình phương hay lập phương của những số nào

Ta có: 1 m = 10 000 cm2,  1 m = 100 dm2.

Khi đổi từ cm2 sang m2, ta chia số đó cho 10 000 (viết dưới dạng phân số)

Khi đổi từ mm2 sang m2, ta chia số đó cho 1 000 000 (viết dưới dạng phân số).

Phân số tối giản với đơn vị mét vuông là:

Biểu thị các số sau dưới dạng phân số tối giản với đơn vị là

Vậy phân số để viết 15 cm2; 35 dm2 theo mét vuông lần lượt là Biểu thị các số sau dưới dạng phân số tối giản với đơn vị làDanh Mục: Truyện Cổ Tích

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *