Biểu diễn các số tự nhiên 0; 1; 2; …; 10; 11; 12 trên tia số

Với giải Bài 9 trang 8 SBT Toán lớp 6 Cánh diều chi tiết trong Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1:

a) Biểu diễn các số tự nhiên 0; 1; 2; …; 10; 11; 12 trên tia số

b) Chọn kí kiệu “<”, “>”, “=” thích hợp cho Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Lời giải:

a) Các số tự nhiên 0; 1; 2; …; 10; 11; 12 được biểu diễn trên trục số như sau:

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

b) Ta có: 

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Khi đó,

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Khi đó, ta điền: Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1


Với giải Bài 9 trang 8 SBT Toán lớp 6 Cánh diều chi tiết trong Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1:

a) Biểu diễn các số tự nhiên 0; 1; 2; …; 10; 11; 12 trên tia số

b) Chọn kí kiệu “<”, “>”, “=” thích hợp cho Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Lời giải:

a) Các số tự nhiên 0; 1; 2; …; 10; 11; 12 được biểu diễn trên trục số như sau:

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

b) Ta có: 

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Khi đó,

Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Khi đó, ta điền: Bài 9 trang 8 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1Danh Mục: Truyện Cổ Tích

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *