Bác Na cần mua một chiếc điện thoại thông minh

Với giải Bài 12 trang 9 SBT Toán lớp 6 Cánh diều chi tiết trong Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Bài 12 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Bác Na cần mua một chiếc điện thoại thông minh. Giá chiếc điện thoại mà bác Na định mua ở năm cửa hàng như sau:

Cửa hàng

Bình An

Phú Quý

Hải Thịnh

Gia Thành

Thế Nhật

Giá (đồng)

6 100 000

6 200 000

6 150 000

6 200 000

6 250 000

Bác Na nên mua điện thoại ở cửa hàng nào thì có giá rẻ nhất?

Lời giải:

Vì 6 100 000 < 6 150 000 < 6 200 000 < 6 250 000.

Do đó bác Na nên mua điện thoại ở cửa hàng Bình An là rẻ nhất.


Với giải Bài 12 trang 9 SBT Toán lớp 6 Cánh diều chi tiết trong Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Bài 12 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Bác Na cần mua một chiếc điện thoại thông minh. Giá chiếc điện thoại mà bác Na định mua ở năm cửa hàng như sau:

Cửa hàng

Bình An

Phú Quý

Hải Thịnh

Gia Thành

Thế Nhật

Giá (đồng)

6 100 000

6 200 000

6 150 000

6 200 000

6 250 000

Bác Na nên mua điện thoại ở cửa hàng nào thì có giá rẻ nhất?

Lời giải:

Vì 6 100 000 < 6 150 000 < 6 200 000 < 6 250 000.

Do đó bác Na nên mua điện thoại ở cửa hàng Bình An là rẻ nhất.Danh Mục: Truyện Cổ Tích

Tham Khảo Thêm:  Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *